DUOS | Vrátenie tovaru
Telephone icon +421 919 368 390
 • Kontakt e-shop: +421 919 368 390 (Pon - Pia, 8:00 - 16:00)
 • Pobočka Bratislava: +421 919 289 843 (Pon - Ned, 10:00-21:00)
 • Pobočka Praha: +420 702 003 704 (Pon - Ned, 09:00-21:00)
 • Pobočka Viedeň: +436 765 920 032 (Pon - So, 09:30-18:00)
Email icon info@duos.sk
 • Kontaktujte nás mailom 24/7.
 • Odpovieme vám určite do 24 hodín.
Vyhľadávam
Prosím zadajte hľadanú frázu
Značky
(
)
Produkty
(
)

Vrátenie tovaru

Aké sú všeobecné podmienky na vrátenie tovaru?

 1. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Predávajúci neposkytuje záruku vyššiu ako záruku stanovenú zákonom.

 2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 3. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 4. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

 6. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

 7. V zmysle tohto reklamačného poriadku, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu osobne, písomne, alebo elektronickou poštou v lehote 24 mesiacov od kúpy tovaru.

Z uplatnenej reklamácie musí byť zrejmé najmä:

 • označenie kupujúceho (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),
 • predmet reklamácie, prípadne čoho sa kupujúci domáha,
 • označenie predávajúceho, dátum podania reklamácie,
 • podpis kupujúceho

Ako môžem vrátiť okuliare?

Pre vrátenie tovaru postupujte prosím nasledovne:


 1. Zabaľte okuliare do pôvodného balenia -  produkt zabaľte v pôvodnom stave do originálneho balenia so všetkými doplnkami.

 2. Stiahnite a vyplňte formulár, pribaľte ho k zásielke -  stiahnuť formulár môžete kliknutím na tento link. 

 3. Pošlite produkt na našu adresu -  produkt odošlite na nasledovnú adresu: Luxury Eyewear SK, s.r.o., Pri Suchom mlyne 3900/31 811 04 Bratislava, Slovenská republika

 4. Počkajte na odpoveď - hneď ako nám príde zaslaný produkt, naši zamestnanci posúdia vzniknutú situáciu a obratom Vás budeme kontaktovať o ďašom postupe.

 5. Vrátime Vám peniaze - po skontrolovaní a následnej spätnej väzbe, Vám vrátime peniaze späť. Tento úkon trvá približne 2 - 7 pracovných dní.

Kedy mi prídu peniaze za vrátený tovar?

Zo zákona nám plynie povinnosť uskutočniť vrátenie peňazí do 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy odstúpite od kúpnej zmluvy. Avšak, nie skôr, ako obdržíme vrátený produkt alebo potvrdenie o jeho odoslaní.